آزمایشگاه

شرکت ایران رول با برخوداری از مجهزترین سایت آزمایشگاهی نسبت به تست مواد اولیه مصرفی در خط تولید و نیز کنترل کیفی
محصولات تولیدی با بهره گیری از روش ها و ابزارهای دقیق طبق استانداردهای ISO و DIN اقدام می نماید.