◀ فویل آلومینیوم

1.از ضخامت 5 میکرون به بالا
2.فویل آلومینیوم مخصوص تولید دهانه محصولات لبنی
3.فویل خانگی
4.فویل پارافینه
5.فویل بلیستر
6.فویل ایزوگام