محصولات شرکت ایران رول در حال حاضر شامل :

◀ دهانه (درپوش)
  ■ فویل آلومینیوم حرارتی لاک دار با لاک PS و PP
  ■ فویل های آلومینیوم دو لایه لمینت شده با CPP و پلی اتیلن

◀ فرم سیل
  ■ فویل آلومینیوم حرارتی لاک دار با لاک PS
  ■ فویل آلومینیوم حرارتی لاک دار با لاکPP


◀ لامینه آلومینیوم و کاغذ
  ■ لامینه فویل 7میکرون با کاغذ گریس پروف و واکس لمینت
  ■ لامینه فویل 7 میکرون باکاغذ سولفیت و واکس لمینت
  ■ لامینه فویل 7 میکرون با کاغذ سولفیت و لمینت آبچسب و پارافین
  ■ کاغذ سولفیت پارافینه
  ■ کاغذ سولفیت بدون پارافینه برش داده شده